Museum Zaanse Tijd, het museum van het Nederlandse uurwerk, houdt een oude traditie van de Zaanstreek in ere. In ’s werelds eerste industriegebied ontstond uit de molenindustrie de eerste moderne klokkenindustrie. Daarop versnelde de geschiedenis van de tijd.
Wij maken de geschiedenis van de tijd in de Zaanstreek en in Nederland toegankelijk om zo veel mogelijk mensen te verrijken en te inspireren.

Wij zijn de trotse erfgenamen van Cornelis Michielszoon Volger, de molenaarszoon die klokkenmaker werd. Hij maakte een uniek meesterwerk, maar ontwikkelde rond 1680 ook een relatief goedkoop en simpel te maken uurwerk, waaraan de technische achtergrond van de molenbouw is af te lezen.
Zo legde hij de basis voor een eeuwenoude traditie van de Zaanstreek. Zijn simpele klok werd een belangrijk exportartikel en zo’n toonbeeld van de Hollandse Gouden Eeuw dat hij in de jaren ‘60 van de 20e eeuw een enorme revival beleefde.
Het museum is sinds 1976 gevestigd in een schilderachtig 17e eeuws woon/werkpand op de Zaanse Schans met een authentiek interieur. In dit huis is het aloude ambacht van de klokkenmaker te proeven.
De Zaanse klokkenindustrie was een voorloper van de industriële productie van uurwerken. Hierdoor is de juiste tijd voor iedereen bereikbaar geworden. Tijd werd zo een handelsartikel, maar zijn we daardoor gelukkiger geworden?

Het begrip tijd speelt in ieders leven een belangrijke rol. Museum Zaanse Tijd (voorheen het Museum van het Nederlandse Uurwerk) toont als enige museum in Nederland een overzicht van de geschiedenis van de tijd en de tijdmeting in Nederland. Tijdmeters hebben een rol gespeeld in de modernisering van het Nederlandse leven sinds de Renaissance. Het museum vertelt over techniek en wetenschap, vormgeving en functionaliteit en regionale en sociale verschillen.
Naast de grote collectie Zaanse klokken bestaat het zwaartepunt van de collectie uit een unieke verzameling klokken uit de periode van de uitvinding van het slingeruurwerk door Christiaan Huygens. Daarnaast zijn de Amsterdamse klokken uit de bloeiperiode, met hun speelwerken en bewegende mechanieken, een extra vermelding waard.

De collectie geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de ontwikkeling van het uurwerk in Nederland, van torenuurwerken uit de 16e eeuw tot en met elektrische klokken uit de 20e eeuw. Verder komen klokken uit alle Nederlandse regio’s, van Groningen tot en met Limburg en zelfs Vlaanderen, in dit museum aan bod.
In het museum kunt u bijzonderheden zien als carillonklokken, planetaria en planisphaeria, klokken met mechanieken en een door zijn eigen gewicht aangedreven klok. Ook gouden en zilveren Nederlandse zakhorloges ontbreken niet in de collectie. En u kunt een atelier bekijken met veel originele gereedschappen en hulpmiddelen. De uurwerken worden zoveel mogelijk in werking getoond. In dit museum is het geen moment stil!

Een voorproefje van de collectie is te zien in het Virtuele Museum op deze website. In de museumwinkel is een ruim aanbod van boeken over uurwerken en aanverwante onderwerpen te koop.

Museum Zaanse Tijd heeft steun nodig van mensen die bij het museum betrokken zijn. U kunt die steun geven door een bijdrage te leveren aan de content deze website, door u anderszins als vrijwilliger in te zetten of door een schenking te doen.

mnu1-nggid03830-ngg0dyn-320x240x100-00f0w010c010r110f110r010t010

Wat heeft het MNU nog meer te bieden?

Hebt u wel eens gedacht aan een dagje uit in de Zaanstreek? Het MNU is een bezoek meer dan waard. Het museum toont een unieke collectie, waardoor vier eeuwen tijdmeting in Nederland representatief getoond wordt.

Wij ontvangen ook groepen buiten onze reguliere openingstijden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het contactformulier.

Het MNU kan ook deel uitmaken van een dagje uit. De locatie op de Zaanse Schans houdt in dat u in de onmiddellijke nabijheid veel kunt ontdekken over de historische Zaanse woon- en werkcultuur. U kunt ook aansluitend het Zaans Museum, het Molenmuseum en het Honig Breet Huis bezoeken.

Het MNU is aangesloten bij de Hollandroute, die u langs het belangrijke industriële en landschappelijke erfgoed van het Noordzeekanaalgebied voert. De route bestaat nog niet lang en er is voor iedereen veel nieuws te ontdekken. Een aanrader!

In onze boekwinkel kunt u nieuwe en gebruikte boeken over uurwerken kopen, maar ook boeken over antiek, klokkensouvenirs en klokkenkleedjes. Zoekt u een titel? Geef dit dan aan ons door via het contactformulier.

Wij bieden in onze sfeervolle ambiance ook gelegenheid aan ontvangsten van maximaal 40 personen. Laat ons weten wat uw wensen zijn, we schrikken nergens voor terug. Koffie en consumpties worden geheel is stijl geserveerd met het klokkenservies.

U kunt meer informatie vragen of uw wensen kenbaar maken via het contactformulier.

Ook met uw bezoek steunt u het museum. U bent meer dan welkom!

Help het MNU met de website!

Het begin is gemaakt. Er is nu een website die als doel heeft zoveel mogelijk informatie over Nederlandse uurwerken en de tijdmeting in Nederland publiek te maken.

Maar het werk is nog maar net begonnen. Wij zoeken vrijwilligers die ons kunnen helpen de beschikbare informatie uit te breiden. Hieronder staan de onderdelen van de website waaraan nog het nodige moet gebeuren.

Uw hulp is meer dan welkom! U kunt zich aanmelden via het contactformulier.

Het Virtuele Museum

Dit onderdeel is bedoeld om zo exact mogelijke informatie over historische Nederlandse uurwerken te verschaffen door middel van foto’s en een gestandaardiseerde beschrijving.

Fotografie is een knelpunt. Van een aantal uurwerken uit de collectie van het MNU zijn geen of onvoldoende goede foto’s beschikbaar. Voor andere collecties geldt dat temeer.

Als andere collecties toegevoegd worden, zullen beschrijvingen van de uurwerken opgesteld moeten worden.

Door de tijd

In dit onderdelen komen verhalen over tijdmeting aan de orde. Hier is geen sprake van standaardisatie. Alle onderwerpen zijn goed en iedere verteltrant is OK. Een uitgebreide beschrijving van een klok, een interessante levensloop van een horlogemaker, kunst die met tijd te maken heeft, een ervaring met tijdmeting, een artikel over uurwerktechniek, alles kan. Graag met beeldmateriaal.

Fotogalerij

De fotogalerij is bedoeld om fotoseries over uurwerken te plaatsen. We hebben nu een begin gemaakt met de fotocollecties van Plomp (Haagse klokken) en van Zeeman (Nederlandse staande klokken). Een belangrijk deel van deze collecties moet nog gescand worden.

Ook andere verzamelingen zijn welkom. Bijvoorbeeld van wijzerplaten van Friese stoelklokken, van horlogekloven of van één bijzondere klok die in alle onderdelen gefotografeerd is.

Dit is een kans om uw beeldmateriaal breed onder de aandacht te brengen!

Wiki

Het is de bedoeling op de website een wiki te starten. Deze zal worden gebruikt om feitenmateriaal te ontsluiten. Uurwerkbegrippen, biografische gegevens van uurwerkmakers, bibliografie en dergelijke. Deze feiten kunnen gelinkt worden aan de klokken in het Virtuele Museum en de Fotogalerij.

Wij zoeken medewerking om deze gegevens beschikbaar te stellen, te controleren en in te voeren. Daarbij is de samenhang met Wikipedia en andere kennisbanken, zoals Clockdoc en Uhrenhanse, van belang.

Forum

Ons Forum biedt ruimte voor vragen en antwoorden op het gebied van de tijdmeting.

Webshop

De webshop zal rond de 2.000 titels van boeken op het gebied van tijdmeting bevatten. Daarnaast is te verwachten dat hoge resolutie beeldmateriaal via de shop verkocht zal worden.

De boekenlijst wordt nu samengesteld. Deze zal aangevuld worden door scans van de boeken. We hebben behoefte aan ondersteuning bij het scannen.

Technologie

De website is nu technisch in orde, maar dat zal niet vanzelf zo blijven. De ontwikkelingen op internet en in de mobiele communicatie gaan razendsnel. Er is behoefte aan ondersteuning voor het toepassen van de beschikbare software.

Help het MNU als vrijwilliger!

Wilt u vrijwilliger worden van het Museum van het Nederlandse Uurwerk om ons te helpen bij allerlei werk in het museum? Wij zouden dat bijzonder op prijs stellen! Wij hebben vrijwilligers nodig voor de volgende taken:

 • Rondleiding en educatie
 • Baliehulp
 • Ontvangst
 • Winkel en bibliotheek
 • Collectiebeheer
 • ICT-support
 • Secretariële werkzaamheden
 • PR
 • Presentatie
 • Redactionele werkzaamheden
 • Fotografie
 • Technische ondersteuning
 • Schoonmaak
 • Tuinonderhoud

Uw hulp is meer dan welkom! U kunt zich aanmelden via het contactformulier.

De inzet van vrijwilligers is niet vrijblijvend. Wij verwachten van vrijwilligers kwaliteit in hun werk en betrouwbaarheid bij het nakomen van afspraken. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding gegeven worden.

Nadere informatie is te verkrijgen in het museum (dhr. Van Leeuwen), telefonisch (06-48185114) of per mail (directeur@mnuurwerk.nl).

Help het MNU met een gift!

Het Museum van het Nederlandse Uurwerk (MNU) is het enige Nederlandse uurwerkenmuseum. De collectie biedt een steeds vollediger overzicht van alle Nederlandse uurwerktypen. De top van de collectie omvat stukken van nationaal tot zelfs mondiaal belang.

De waardering voor het MNU blijkt duidelijk uit het telkens weer slagen van de fondsenwerving voor de aanschaf van bijzondere klokken en uit de bruiklenen uit de Collectie Nederland.

Het MNU is de vrucht van particulier initiatief en heeft een zeer beperkt budget. Het museum krijgt geen subsidie en moet alles zelf verdienen, dan wel verwerven. De continuïteit van het museum is een voortdurend aandachtspunt.

Om te kunnen slagen in zijn missie heeft het MNU de belangeloze materiële steun nodig van mensen die zich betrokken voelen bij het museum.

Om het geven te bevorderen heeft de overheid in de Geefwet gunstige fiscale regelingen in het leven geroepen. Het MNU behoort tot de instellingen waarvoor deze regeling geldt.

Heeft u iets te vieren, bijvoorbeeld vanwege een jubileum of een andere bijzondere gelegenheid en vindt u het prettig om anderen hierin mee te laten delen? Wilt u uw waardering laten blijken voor initiatieven van het MNU, zoals deze website? Ook kleine giften zijn welkom!

Een schenking aan het MNU is vrijgesteld van schenkbelasting. Hierdoor kan uw schenking geheel ten goede komen aan het museum.

Verder geldt er een aantrekkelijke fiscale aftrekregeling, die sinds 1 januari 2012 nog verder is verbeterd. Als u bijvoorbeeld €1000 schenkt, kunt u €1250 als gift voor de inkomstenbelasting aftrekken.

U kunt het MNU steunen met een eenmalige donatie of met een periodieke schenking bij onderlinge overeenkomst. Deze regeling geldt overigens ook voor giften in natura, als u bijvoorbeeld een klok aan het museum zou willen schenken. U kunt ook bij testament schenken.

Uw hulp is meer dan welkom! U kunt u aanmelden via het contactformulier.

Voor meer informatie over de fiscale aspecten van schenkingen aan het MNU kunt u zich wenden tot de directeur van het MNU, Carel Hofland,directeur@mnuurwerk.nl, telefoon 06-48185114.

Wilt u een specifiek doel meegeven aan uw donatie? Of overweegt u het MNU als begunstigde in uw testament te laten opnemen? Neem dan ook daarover contact met ons op.

Organisatie en beleid

Het Museum van het Nederlandse Uurwerk wordt bestuurd door de Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk, die is gevestigd in Zaandam, Kalverringdijk 3. De stichting is met de handelsnaam Museum van het Nederlandse Uurwerk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 41231617.

De stichting MNU heeft een rechtsgeldig samengesteld bestuur, dat zich heeft gecommitteerd aan de Code Cultural Governance. Het bestuur vergadert regelmatig (minimaal 6 x per jaar). De stichting MNU beschikt over geldige statuten en een vastgesteld Beleidsplan. Het Beleidsplan, de Jaarplannen en –begrotingen en de Jaarverslagen en –rekeningen worden gepubliceerd op de website van het MNU.

Het MNU wil het meest interessante uurwerkmuseum in Nederland zijn, met een zo breed mogelijke collectie voor een zo breed mogelijk publiek.

Bundeling van krachten van verschillende organisaties moet leiden tot een uitgebreide, representatieve en aantrekkelijk gepresenteerde collectie van uurwerken in de meest ruime zin, op een voor het algemeen publiek toegankelijke locatie.

Om dit te realiseren werkt de Stichting MNU met de Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde samen in de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland, teneinde de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een Nederlands Uurwerkmuseum (‘NUM’).

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en een Culturele Instelling (CI). Schenkingen aan de stichting komen in aanmerking voor een aantrekkelijke fiscale aftrekregeling. Zie hiervoor “Help het MNU met een gift!”.

Het museum is sinds 2001 opgenomen in het Museumregister.

De organisatie van het museum bestaat momenteel uit een directeur, een conservator/beheerder en een twintigtal niet gesalarieerde medewerkers. Raadpleeg voor hun bereikbaarheid de Contactpagina.

Beleidsdocumenten

Voor het beleidsplan en de jaarlijkse verantwoording van het museum verwijzen wij naar de ANBI-pagina.

Toegankelijkheid

Voor de openingstijden van het museum verwijzen wij naar de pagina “Contact”.

Het museum is beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers en beschikt niet over een openbaar toilet.

Door het museum te betreden geeft u aan akkoord te gaan met cameratoezicht en de bezoekvoorwaarden van het Museum van het Nederlandse Uurwerk. De bezoekvoorwaarden kunt u hier vinden.