Het klokje van Jan van Hout

Tot de aller-vroegste klokjes voor privé gebruik behoort zonder twijfel een wandklokje uit 1575. Naar verluid zou het zeldzame klokje hebben toebehoord aan de Leidse stadssecretaris Jan van Hout (1542-1609). Tijdens het beleg van Leiden steunde hij burgemeester Pieter Adriaansz. van der Werff. Na Leiden’s ontzet werd deze Hollandse stad beloond met het recht een eigen universiteit te stichten. Het gegraveerde jaartal onder de wijzerplaat van het klokje zou aan dit stichtingsjaar refereren. Van Hout was tevens secretaris van het curatorium van de Universiteit Leiden, en was daarmee mede verantwoordelijk voor de oprichting van de universiteit. De associatie van het klokje met Van Hout is niet onomstreden. Wel behoorde hij tot de notabelen die zich destijds een dergelijk kleinood had kunnen permitteren.