19e EEUW

De 19de eeuw stond sterk in het teken van industrialisatie en schaalvergroting. Ambachtelijke vervaardiging van uurwerken raakte definitief op de achtergrond. De regionale productie van huisuurwerken als de populaire staartklok werd verdrongen door buitenlandse concurrentie met name uit het Zwarte Woud (D.). Onder invloed van de Romantiek ontstond er wel een hernieuwde belangstelling voor kunsthistorische stijlen en historische uurwerken zoals het Barentsz-uurwerk (zie De Middeleeuwen). Traditionele uurwerken als de Friese en de Zaanse klok werden op beperkte schaal nagebouwd. Dit leverde de aanzet tot een industriële productie van stijlklokken, gebruikmakend van geassembleerde vaak uit het buitenland toegeleverde onderdelen. De meeste uurwerken waren evenwel vormgegeven als overdadige imitatie in neo-stijlen. De enige vooruitgang op het gebied van tijdmeetkunde werd geboekt met de vervaardiging van regulateurs en chronometers. Deze deden onder meer dienst in de wetenschap en de scheepvaart. De belangrijkste vernieuwing werd gevormd door het elektrische uurwerk.

Politiek

Onder koning Willem III vond de eerste grootschalige industrialisatie plaats. 

Na de verdrijving van Napoleon begon met Willem I in 1813 het Koninkrijk der Nederlanden. Onder Willem III vond de eerste grootschalige industrialisatie plaats met de bouw van stoomfabrieken en spoorwegen. Ook ontstaan er grote nutsgebouwen, zoals moderne ziekenhuizen, postkantoren, bruggen, waterwerken, kazernes en verdedigingswerken. Nederland werd een land van ondernemers en vakbonden. De parlementaire democratie kreeg in deze tijd vooral gestalte onder politici als de liberaal J.R. Thorbecke (1798-1872) en de socialist F. Domela Nieuwenhuis (1846-1919). In 1848 werd de nieuwe grondwet van kracht. Het algemeen kiesrecht zou nog tot 1917 op zich laten wachten.

Architectuur

Het Paleis van Volksvlijt werd gebouwd met ‘pre-fab’ onderdelen.

In de loop van de 19de eeuw werd er veelvuldig teruggegrepen op allerlei historische bouwstijlen. Tussen ca. 1800 en 1840 was dat vooral het neo-classicisme (zoals het Franse Empire of het Duitse Biedermeier) , rond 1860 de neo-rococo en aan het eind van de 19de eeuw neo-renaissance en neo-gotiek. Al deze bouwstijlen vindt men terug in uitbundig gedecoreerde klokkenkasten. De belangrijkste laat-19de-eeuwse Nederlandse architect was P.J.H. Cuypers, die vooral bekend werd om het in neo-renaissance-stijl opgetrokken Rijksmuseum en het Amsterdamse Centraal Station (1889) en zijn vele neo-gotische Rooms- Katholieke kerken. Een alternatieve ontwikkeling legde het accent juist bij de constructieve elementen en de industriële serieproductie daarvan. Hiermee verband houden ook de internationale tentoonstellingen van eigentijdse producten. Het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam door C. Outshoorn (1864) vormde hiervan een goed voorbeeld.

Cultuur

Tijd is geld: De stoomtrein deed de vraag naar standaardtijd toenemen.

In de 19de eeuw zette de industrialisatie door middel van stoomkracht in. De introductie van de stoomtrein deed de vraag naar gestandaardiseerde tijd toenemen. De eerste Nederlandse stoomtrein reed in 1839 tussen Amsterdam en Haarlem. Na de Internationale Meridiaan Conferentie in Washington werd de aarde in 1884 verdeeld in 24 tijdzones met de Greenwich meridiaan als nulmeridiaan. In Nederland gebruikte men echter nog veelal de plaatselijke tijd; zo werd in Utrecht de meridiaan sterrenwacht Sonnenborgh gebruikt. De gestandaardiseerde ‘Amsterdamse Tijd’ werd pas in 1909 officieel ingevoerd. De openbare tijdsaanduiding werd gerealiseerd door moeder- en elektrische dochterklokken.
Arbeidstijd werd strakker gereglementeerd d.m.v. prikklokken. Anderzijds werd gestreden voor meer vrije tijd in de vorm van een 8-urige werkdag, een 40-urige werkweek en vakantiedagen.

Kunst

Een geïdealiseerde weergave van de vergankelijkheid.

De beeldende kunst ontwikkelde zich in de 19de eeuw van neo-classicisme via romantiek tot impressionisme. Streefde men aanvankelijk naar een gestileerde ideale schoonheid; via een emotionele natuurbeleving herontdekte men het landschap en de toevallig ontstane bekoring van het wisselende daglicht. Van een tijdloze volmaaktheid wendde men zich in toenemende mate tot de volmaakte momentopname. In Nederland kwam dit onder meer tot uiting bij de schilders van de Haagse School. Deze ontwikkeling houdt ook verband met de opkomende fotografie.
Het schilderij ‘De Tijd’ (1810) door Pieter Christoffel Wonder (1780-1852) vormt een neo-classicistische weergave van de vergankelijkheid. (Bron: Rijksmuseum Amsterdam)

Museum Zaanse Tijd

Kalverringdijk 3
Zaanse Schans
1509 BT Zaandam
075 – 61 797 69

Gratis te bezoeken voor Museumkaarthouders.

Scroll to Top

Museum Zaanse Tijd

Openingstijden:

Maandag10:00 – 17:00
Dinsdag10:00 – 17:00
Woensdag10:00 – 17:00
Donderdag10:00 – 17:00
Vrijdag10:00 – 17:00
Zaterdag10:00 – 17:00
Zondag10:00 – 17:00

Koningsdag, 1e Kerstdag en Oud & Nieuw gesloten.

Ontvangsten buiten openingstijden, rondleidingen en raadpleging museumbibliotheek mogelijk op aanvraag.

Museum Zaanse Tijd

Welkom! Museum Zaanse Tijd is weer open per 5 juni. We heten je als vanouds welkom, wel met wat nieuwe manieren van doen en laten. Minder mensen tegelijk in het museum en extra hygiëne bijvoorbeeld. Ook is voor iedereen een starttijd noodzakelijk. We wensen je een fijn bezoek!

Boek je tickets en starttijd      Tickets >

Hoe werkt het?

 • Hou 1,5 meter afstand
 • Huisgenoten mogen samen lopen
 • Onze medewerkers geven aanwijzingen
 • Bij de ingang staat desinfecterende handgel
 • Wij adviseren een mondkapje te dragen.

Starttijd en tickets
Voor een bezoek aan het Museum Zaanse Tijd is een starttijd noodzakelijk.

 • Dit geldt voor iedereen, ook als Vriend van het museum of met Museumkaart.
 • De starttijd is voor de start van je bezoek.
 • Je mag vervolgens zo lang blijven als je wilt.

Maatregelen bij gezondheidsklachten
Met de volgende klachten krijg je geen toegang tot het museum:

 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!
 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.

Hygiënemaatregelen

 1. Was je handen na contacthandelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn.
  • 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek of blazer. Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak.
  • Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Was daarna je handen.
 5. Schud geen handen.
 6. Hou 1,5 meter afstand van anderen.

Museum Zaanse Tijd volgt het protocol van de museumvereniging. Lees HIER het volledige protocol. Het behoudt zich het recht voor deze regels voor veilig bezoek aan te vullen of aan te passen, bijvoorbeeld als richtlijnen van de overheid daartoe aanleiding geven.